Ngành Văn hóa dân tộc thiểu số – ngành học dành cho những người giữ gìn bản sắc

GV, SV Khoa VHDTTS trong chuyến “Du khảo đầu khóa học – định hướng nghề nghiệp” tại lễ hội Kate, tỉnh Ninh Thuận – tháng 10/2018

Khoa Văn hóa dân tộc thiểu số (VHDTTS)- trường Đại học Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh được thành lập từ năm 2006, đào tạo đại học hệ chính qui với các môn học nhằm trang bị kiến thức về văn hóa Việt Nam, đặc biệt văn hóa các dân tộc thiểu số. Sinh viên khoa VHDTTS  trong quá trình học sẽ được tham gia các hoạt động như: “Du khảo đầu khóa học – định hướng nghề nghiệp”; thực tế tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số; tổ chức và tham dự các chương trình văn hóa tộc người như: cuộc thi học thuật “Sắc màu văn hóa”, “Ngày hội văn hóa các dân tộc Việt Nam”…

GV,SV tham dự lễ Sayangva của người Choro tại TX. Long Khánh, tỉnh Đồng Nai

Các môn học thuộc ngành học bên cạnh các môn về lý thuyết nền tảng, kiến thức chung về văn hóa tộc người còn có các môn mang tính ứng dụng cao như: Kỹ năng chụp ảnh, quay và dựng phim, Nhân học hình ảnh, Phương pháp thu thập và xử lý dữ liệu định tính/định lượng, Tổ chức sự kiện vùng dân tộc thiểu số, Thiết kế và thực hiện dự án văn hóa,…

SV biểu diễn tại Ngày hội Văn hóa các dân tộc Việt Nam 2019

Sinh viên học ngành VHDTTS thường được hưởng các chính sách ưu đãi học phí thấp và được miễn, giảm học phí cho những trường hợp đặc biệt. Cơ hội việc làm cao của sinh viên sau khi tốt nghiệp tại các cơ quan quản lý nhà nước về văn hóa, dân tộc và các đơn vị, doanh nghiệp về văn hóa, truyền thông và du lịch.

Thông tin chi tiết về ngành học: http://vanhoadantoc.hcmuc.edu.vn/

                                                                             Nguồn: Đời sống và pháp luật

Hằng Chu